Međunarodna konferencija 2009.

Međunarodna konferencija o poduzetništvu pod nazivom "Prepoznavanje poduzetničkih prilika u vrijeme krize"