O stanarima

Kako rješavaju svoje probleme u vezi produženih vikenda i spajanja blagdana.