Najam dvorane

Konferencijska dvorana / Objekt A

Konferencijska dvorana / Objekt A

U sklopu Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o. u Osijeku, smještenog na samom zapadnom ulazu u grad Osijek, nalaze se: multifunkcionalna dvorana opremljena multimedijalnim pomagalima kapaciteta od 60 sjedećih mjesta pogodna za sve vrste prezentacija, seminara, predavanja i edukacije u objektu A te manja konferencijska dvorana u B objektu Inkubatora s 30 sjedećih mjesta.

Dvoranu je moguće unajmiti na dnevnoj bazi ili na bazi sata.


Cijena najma po danu: 1250,00 kn + PDV
Cijena po satu: 250,00 kn + PDV


Najam je moguć sukladno rasporedu.


Pregled dostupnosti dvorane i on line rezervacija konferencijske dvorane.