Američki studenti u posjetu BIOS-u

Američki studenti u posjetu BIOS-u

Američki studenti u posjetu BIOS-u

Američki studenti posjetili Poduzetnički inkubator BIOS

Studentska udruga Poduzetnici bez granica koja djeluje pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku, u suradnji s američkim Sveučilištem University of Illinois at Urbana-Champaign, organizirala je posjet američkih studenata Osijeku. Prisustvovali su predavanju u BIOS-u te posjetiti Centar za poduzetništvo. Predavanje su im održali Bela Ikotić iz BIOS-a te Tomislav Barbarić iz Centra za poduzetništvo.