BIOS postao centar za poduzetnike i istraživače

Bicro

Bicro

Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. je u svrhu provođenja Programa provjere inovativnog koncepta – PoC (Proof of Concept) izabrao Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. kao centar koji će pomagati poduzetnicima i istraživačima u oblikovanju projekata i postupku njihove prijave.
Inače, PoC je program koji podupire, pretkomercijalne aktivnosti poduzetnika i istraživača na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa radi pružanja nepovratne financijske potpore u vrijednosti do 350 tisuća kuna u ranoj fazi razvoja inovacije, kako bi se pomogao i usmjerio daljni razvoj te smanjio rizik investicije u ranoj fazi. Program financira Vlada Republike Hrvatske kroz zajam Svjetske banke.

Kao prepoznat centar, Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. sudjelovati će u provjeri inovativnog koncepta te će biti kontakt-točka prijaviteljima projekta, čime će se premostiti jaz između istraživanja i tržišta. Program nepovratnih sredstava financira: provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva, demonstraciju tehničke izvedivosti i izradu funkcionalnog prototipa.

Prijaviti se mogu subjekti malog gospodastva te istraživači zaposleni na visokim učilištima, u javnim znanstvenim institucijama i znanstvenim organizacijama.

Projektne prijave izabrat će se prema sljedećim kriterijima: stupanj inovativnosti, tržišni potencijal, ukupna vrijednost traženih sredstava i postupak  sufinanciranja projekata od strane natjecatelja ili drugih izvora.

Više informacija potražite i na stranici BICRO-a: http://www.bicro.hr/