Cloud OS MVP Roadshow Osijek

mic osijek

mic osijek

Svakoga dana, sve više podataka se generira na raznim uređajima. Svakoga dana, IT administratori i inženjeri se bave različitim vrstama zahtjeva i iznalaze načine da upravljaju podacima i uređajima koji ih sadrže. Sve više aplikacija i servisa koji su do sada korišteni lokalno, se prebacuje u potpunosti ili djelomično u cloud okruženje. Da bi pomogao ljudima iz IT-a da rade efikasnije, te se suoče sa izazovima u eri cloud servisa i koncepta BYOD (Bring Your Own Device), Microsoft je na tržište izbacio novu generaciju serverskog operativnog sustava – Windows Server 2012 R2.
Novi dan je u IT-u – Iskusite ga danas!
 
Svakoga dana, sve više podataka se generira na raznim uređajima. Svakoga dana, IT administratori i inženjeri se bave različitim vrstama zahtjeva i iznalaze načine da upravljaju podacima i uređajima koji ih sadrže. Sve više aplikacija i servisa koji su do sada korišteni lokalno, se prebacuje u potpunosti ili djelomično u cloud okruženje. Da bi pomogao ljudima iz IT-a da rade efikasnije, te se suoče sa izazovima u eri cloud servisa i koncepta BYOD (Bring Your Own Device), Microsoft je na tržište izbacio novu generaciju serverskog operativnog sustava – Windows Server 2012 R2.
 
Tokom ovog cjelodnevnog treninga, istražit ćemo mogućnosti Windows Servera 2012 R2 i ukazati na tehničke prednosti koje ovaj proizvod donosi. Sa dosta demonstracija i primjera, moći ćete vidjeti kako se štite podaci u BYOD konceptu, kako se upravlja uređajima, te kako se osigurava pristup podacima. Također, ćemo se pozabaviti novim konceptom upravljanja sustavima spremanja podataka, kao i VDI konceptom. Na kraju, ali ne manje važno, govorit ćemo i novoj verziji Hyper-V platforme, te o Windows Azure platformi.
 
Ključne cjeline koje pokriva trening:
 
•           CloudOS koncept
•           Pristup i zaštita informacija u Windows Server 2012 R2
•           Moderni načini rada sa Microsoft Virtual Desktop infrastrukturom
•           Novi pristup upravljanja spremištima podataka u Windows Server 2012 R2
•           Hyper-V 2012 R2 mogućnosti i poboljšanja

 
Predavač: Marin Franković
 
Marin Franković rođen je u Makarskoj 1976., gdje je završio osnovnu i prve tri godine srednje škole. 1993. srednju školu završava u SAD kao student u razmjeni. 2003. diplomira na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer poslovno računalstvo. Dok je bio student, radio je kao desktop tehničar u računalnom centru Ekonomskog fakulteta. Nakon diplome na sveučilištu, počeo je raditi u Algebri, koja je Microsoft Gold CPLS. U Algebri radi kao konzultant za virtualizaciju, infrastrukturu i cloud computing te kao trener za Microsoft tečajeve i IBM ACE. Kasnije postaje voditelj katedre za operativne sustave i predavač na nekoliko kolegija na Visokoj školi za primijenjeno računarstvo. U lipnju 2008., postaje jedan od voditelja Microsoft IT Pro  korisničke grupe. Petu godinu zaredom, Microsoft mu dodjeljuje  MVP titulu za područje upravljanja serverskom i cloud infrastrukturom. Sudjelovao je kao predavač na konferencijama Windays (od 2004 do 2013), NT konferenca (2012), Security days (2006, 2007, 2008), regionalnoj konferenciji Microsoft zajednice, KulenDayz (2009 - 2013) i konferenciji Microsoft TechEd (2010). 2011. dobio je Microsoft ISV nagradu za doprinos zajednici korisnika Microsoft proizvoda. Također piše članke za posebna i redovna izdanja časopisa Mreža. Nekoliko godina za redom je bio izabran za jednog od 10 najboljih predavača na WinDays konferenciji. Glavni interesi su mu sada cloud computing, virtualizacija i konsolidacija temeljena se na Microsoftovim operacijskim sustavima, Systems Center aplikacijama i odgovarajućim cloud  uslugama.

KADA 24. ožujak 2014.  od 9:30h do 16:30h
JEZIK Hrvatski
GDJE Microsoft Innovation Center Osijek, Poduzetnički inkubator BIOS; J.J.Strossmayera 341; 31000 Osijek