Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području grada Osijeka u 2017. godini

Grad Osijek je objavio Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2017. godini.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere: 
1. Potpore za pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
2. Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
3. Potpore za certificiranje proizvoda i procesa
4. Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima 
5. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije 
6. Potpore za izlaganje na sajmovima
7. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika

Korisnici potpore mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti i zadruge) koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva.

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom javnom pozivu iznose 500.000,00 kn. 
Po ovom javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera i ostvariti pravo na maksimalni iznos potpore ne veći od 50.000,00 kn.

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2017.

Više informacija možete pronaći OVDJE.