Kreiran INTERINO Katalog znanja

U sklopu INTERINO projekta Prekogranična integracija znanja, vještina i inovacija Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013., kreiran je INTERINO Katalog znanja.

Katalog znanja je virtualna platforma koja omogućava promociju znanosti, inovacija i high-tech znanja u prekograničnom području. Sa interaktivnim pristupom pridonosi se učinkovitijoj suradnji i povezivanju gospodarstva s centrima znanja.

Katalog znanja INTERINO pruža uvid u kapacitete i aktivnosti više od 160 istraživačkih institucija, institucija za promicanje poduzetništva, istraživanja i razvoja, te istraživačkih i razvojnih tvrtki u Sloveniji i Hrvatskoj. Jezgra razvoja su istraživači i njima je namijenjena posebna pažnja i stoga su pored osnovnih podataka o istraživačkim institucijama predstavljene i kompetencije istraživača, multimedijske poruke, te slikovni materijali.

Katalog je dostupan na internet stranici INTERINO http://www.interino.org/katalog