Najbolja poduzetnička ideja za 2012. godinu

Najbolja poduzetnička ideja

Najbolja poduzetnička ideja

Osječko-baranjska županija raspisala je natječaj o nagrađivanju najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu.
Pravo prijave na natječaj imaju:
  • fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije,
  • poduzetnici početnici, tj. obrti, trgovačka društva i zadruge koji nisu registrirani duže od godine dana na dan objave natječaja, a imaju sjedište na području Osječko-baranjske županije.

Sudionicima na natječaju čija poduzetnička ideja dobije najveći broj bodova dodjeljuje se 13 godišnjih novčanih nagrada, kako slijedi:
  • prva nagrada u iznosu od 15.000,00 kuna,
  • druga nagrada u iznosu od 10.000,00 kuna,
  • treća nagrada u iznosu od 5.000,00 kuna,
  • deset nagrada u iznosu od 3.000,00 kuna.

Sudionici na natječaju uz prijavu za sudjelovanje na natječaju podnose sljedeću dokumentaciju:

fizičke osobe:

1. plan razrade poduzetničke ideje,
2. presliku osobne iskaznice i
3. potvrdu o prebivalištu;

obrti, trgovačka društva i zadruge:

1. plan razrade poduzetničke ideje i
2. presliku obrtnice ili rješenja o upisu u sudski registar.