Obavijest o izmjeni Poziva "Certifikacijom proizvoda do tržišta"

FOTO: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

FOTO: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavještava potencijalne prijavitelje da je na poveznici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406 objavljena izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentna oznaka KK.03.2.1.08.

Izmjene se odnose na ažuriranje popisa akata u poglavlju 1.1. Strateški i zakonodavni okvir te ispravljanje pogrešaka u pisanju u Prilogu 3 - Postupak dodjele.

Sve izmjene označene su žutom bojom u samoj dokumentaciji.