Otvorenje Coworking Osijek

otvorenje coworking

otvorenje coworking

​U petak 19. prosinca otvoren je "Coworking Osijek". U novo uređenom coworking prostoru u sklopu Poduzetničkog inkubatora BIOS, okupilo se preko 80 ljudi željno informiranja o ideji i mogućnostima coworkinga. Zajednički je to projekt BIOS-a, Grada Osijeka i Osijek Software City-a.
U dvosatnom su programu gosti imali priliku čuti detaljnije informacije o konceptu coworkinga, kako kroz odrađene i planirane coworking aktivnosti u Osijeku, tako i kroz iskustvene primjere od strane gostiju predavača. Tako su se sa svojim izlaganjima predstavili: Hermes Arriaga – jedan od osnivača Impact Hub Zagreb s temom “Collaboration as key”, David Treyford – vodeći stručnjak u svijetu start up-a koji je predstavio The Hub Budimpešta s temom predavanja “Let’s Get Connected”, Miloš Došen – jedan od osnivača Belgrade Venture Forum, prenio je iskustva coworkinga u Beogradu, Matija Raos – predsjednik udruge Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca i voditelj programa Coworking Croatia predstavio je djelovanje udruga i programa u izlaganju nazvanom “Be a tour manager, not the Rockstar!”, te Jesenka Ricl – Predsjednica Hrvatskog društva kulturnog turizma – Crocultour koja je dala poveznicu kulturnog poduzetništva i prilika koje se nude unutar coworkinga.