Poduzetnički inkubator BIOS predstavio program u Lovasu

Lovas

Lovas

Na predavanju održanom u Lovasu kao predavači su sudjelovali, direktor BIOS-a, Ivo Koški te Zvonimir Klobučar, koordinator projekata.
Predavači su predstavili projekte Poduzetničkog inkubatora BIOS, s posebnim naglaskom na izgradnju nove modularne hale. Predavanju se odazvalo 20-tak sudionika iz razvojnih agencija, odjela za međunarodnu suradnju i dr.