Posjet SAFU

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje posjetila BIOS u svrhu kontrole projekta Izgradnje modularne hale
Dana 25. srpnja 2013. godine Poduzetnički inkubator BIOS posjetili su djelatnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. SAFU je provedbena agencija koja je bila nadležna za cjelokupno upravljanje sredstvima, natječajne procedure, ugovaranje, plaćanja, računovodstvo te izvještavanje projekta Izgradnja modularne hale Poduzetničkog inkubatora BIOS Osijek. Novu modularnu halu inkubatora tako su obišli Marina Novosel, task manager Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Mate Teskera, project manager - viši stručni savjetnik u uredu za pripremu i provedbu projekata iz programa IPA III i strukturnih instrumenata, Nataša Štrbac, viši stručni savjetnik u Uredu za računovodstvo SAFU, Danijela Abramović, viši stručni savjetnik u Uredu za računovodstvo. Kroz novu halu ih je proveo direktor Poduzetničkog inkubatora BIOS Jean-Pierre Maričić.