Posjet Srednje Ekonomske škole BIOS-u

Posjet ekonomske škole

Posjet ekonomske škole

Prvi razred Srednje Ekonomske škole u Osijeku, posjetio je inkubator gdje se pobliže upoznao sa radom inkubatora i njegovih stanara.