Predstavljanje projekta izgradnje modularne hale na Ekonomskom fakultetu

Predstavljanje projekta

Predstavljanje projekta

Predstavnici BIOS-a Ivo Koški i Maja Galić prezentirali su projekt izgradnje modularne hale BIOS-a studentima Ekonomskog fakulteta Osijek.