Projekt izgradnje Modularne hale predstavljen na ETF-u

BIOS na ETF-u
Poduzetnički inkubator BIOS predstavio projekt izgradnje Modularne hale na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Predavanje je bilo dinamično s brojnim pitanjima studenata. Prezentaciju je držala koordinatorica projekata Maja Galić.