Zaštita intelektualnog vlasništva

Zastita intelektualnog vlasništva

Zastita intelektualnog vlasništva

Naučite kako zaštiti svoj intelektualni rad!
Održan je seminar za poduzetnike koji žele naučiti kako zaštiti intelektualna prava i sprječiti kopiranje većih i jačih kompanija. 

Na seminaru su se obrađivale sljedeće teme:
 
-ekonomski aspekti zaštite intelektualnog vlasništva,
-autorsko pravo i povezana prava,
-diferencirana prava,
-prijava brenda, dizajna, geografskog podrijetla i dr. 
 
Predavači: Ivana Čuljak i Svjetlana Bušić, voditeljica Odjela za inovacije te Odjela za istraživanje i razvoj.