SEMINAR: Razvoj projektne ideje i prijava EU projekta – MODUL I

EU

EU

Centar za poduzetništvo Osijek organizira edukacijski program „Razvoj projektne ideje i prijava EU projekta“ – MODUL II koji će se održati 29.01. - 31.01.2013. u terminu od 09:00 – 17:00 sati u konferencijskoj dvorani Poduzetničkog inkubatora BIOS.
Seminar „Razvoj projektne ideje i prijava EU projekta“ MODUL II nadovezuje se na Modul I koji je održan u prethodnim iteracijama a dotiče se problematike EU fondova. Osnovne karakteristike seminara su jednostavnost, razumljivost te velika briga o količini informacija koje se prezentiraju polaznicima. Seminar je izrazito praktično kreiran, a naglasak je na razumijevanju šire slike i povezanosti svih koraka. Seminar se provodi u manjim grupama, a u provedbi sudjeluje više trenera pri čemu svaka grupa ima vlastitog trenera konstantno na raspolaganju. Upravo individualni pristup svakoj grupi i polaznicima pojedinačno ističu se kao ključne komponente iznimno dobre prihvaćenosti seminara.
Program seminara:
29.01.2013. Projektni sažetak (Concept note)
30.01.2013. Puni aplikacijski obrazac (Full application form)
31.01.2013. Proračun (Budget)


Ministarstvo poduzetništva i obrta sufinancira ovaj edukacijski program u okviru projekta „Obrazovanje za poduzetništvo“ za 2012. godinu te je konačna cijena za polaznike 500,00 kn + PDV, a grupa je ograničena na 15 polaznika.

Mjesto, datum održavanja seminara i cijena:
- Centar za poduzetništvo Osijek, J. J. Strossmayera 341, Osijek (konferencijska dvorana Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o.)
- Datumi održavanja seminara: 29.01.-31.01.2013.
- Kotizacija iznosi 500,00 kn + 25% PDV(u cijenu je uključen ručak za sva  tri dana  seminara)
- Kotizacijumolimo uplatiti najkasnije do 28.01.2013. na žiro-račun: 2484008-1100714941Raiffeisenbank Austria d.d.

Grupa je ograničena na 15 polaznika

Dodatne informacije na besplatnom telefonu 0800-345-345 ili putem e-maila na info@czposijek.hr