Tečaj EU projektnog menadžmenta

Tecaj EU projektnog menadzmenta

Tecaj EU projektnog menadzmenta

Na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku održan tečaj EU projektnog menadžmenta.
Na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 11. listopada 2012. održan je tečaj EU projektnog menadžmenta u sklopu projekta "U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada" za članove projektnog tima. Tečaj su vodile koordinatorice projekata Tihana Pekanov i Maja Galić iz Poduzetničkog inkubatora BIOS, koji je ujedno i partner projekta.