Završna konferencija InECo projekta

Završnoj konferenciji prisustovala delgacija BIOS-a
Projekat “Inovativno umrežavanje i ekonomska suradnja Tuzle i Vukovara/ Innovative Networking and Economic Collaboration of Tuzla and Vukovar Regions (InECo)” je financiran od strane Europske Unije u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina. Osnovni cilj projekta je jačanje institucionalne i ekonomske suradnje gradova Tuzla i Vukovar, sa fokusom na razvoj ekonomskih sistema u obje regije, kao i uspostavljanje mreže za suradnju malih i srednjih preduzeća u oba područja.
Funkcionalni vodeći partner projekta InECo je Općina Tuzla u partnerstvu sa Udruženjem samostalnih privrednika općine Tuzla, a vodeći partner iz Hrvatske je Grad Vukovar u partnerstvu sa Agencijom za razvoj Vukovara-VURA.
Završnoj konferenciji prisustvovali su direktor Ivo Koški i koordinatorica projekata Jelena Simunić Iljkov iz BIOS-a.