O nama

BIOS

BIOS

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. pomaže poduzetnike kroz više svojih aktivnosti i projekata. BIOS je inkubator koji, uz potporu Grada Osijeka, poduzetnicima početnicima omogućuje najam po subvencioniranim cijenama. Zajedno s najmom, stanar BIOS-a dobiva savjetodavne usluge, edukaciju te prezentaciju i promidžbu, a BIOS se trudi svakog poduzetnika razvijati i individualno, sukladno njegovim specifičnim potrebama.

Misija BIOS-a:

Podupirati razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzeća i na taj način sudjelovati u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji.

​Vizija BIOS-a:

Kreirati poticajni i inovativni tehnološki ekosustav u suradnji sa svim ostalim dionicima kojim bi sudjelovali u ekonomskom i društvenom razvoju Slavonije i Baranje.


​Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. nudi usluge svojim stanarima i ostalim poduzetnicima. 

Pregled usluga BIOS-a:
 • subvencionirani zakup poslovnog prostora
 • pružanje savjetodavne i organizacijske pomoći
 • poduzetnička i tehnološka edukacija
 • prijenos znanja i tehnologije
 • usluge poslovnog planiranja i razvoja
 • istraživanje tržišta i promocija
 • razvoj poslovnih vještina
 • edukacija o zaštiti intelektualnog vlasništva
 • savjetodavna pomoć pri ISO certificiranju
 • prezentacija stanara na sajmovima
 • umrežavanje poduzetnika
 • pružanje dodatnih usluga klijentima (web design, grafičke usluge i sl)
 • besplatan brzi Internet pristup
 • najam konferencijske prostorije i audio vizualne opreme
 • korištenje telefaksa i uređaja za kopiranje
 • računovodstvene i pravne usluge
 • administrativne usluge
 • predstavljanje stanara na portalu www.inkubator.hr
Ciljevi Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o. su:
 • sudjelovati u ekonomskom razvoju regije
 • promovirati lokalno poduzetništvo

 • povećati broj tvrtki koje opstaju na tržištu
 • smanjiti vjerojatnost propasti start-up tvrtki i potaknuti njihov razvoj
 • poticati inovativnost i razvoj novih tehnologija
 • poticati komercijalizaciju znanstvenih istraživanja
Strateški ciljevi kvalitete su:
 • obavljati poslove stručno, uz ispunjenje zahtjeva i očekivanja stanara Inkubatora, uz zaštitu njihovog interesa i profesionalne etike
 • povećati standard i motiviranost djelatnika
 • s dobavljačima i partnerima uspostaviti obostrano korisne odnose u stabilnoj i dugoročnoj suradnji
 • povećati zadovoljstvo svih koji imaju interes u uspješnom poslovanju Inkubatora