Uprava BIOS-a

Djelatnici BIOS-a zaslužni za funkcioniranje i realizaciju svih dnevnih aktivnosti i dugoročnih projekata:

mr.sc. Saša Lamza,
dipl. oec.

direktor
sasa.lamza@inkubator.hr

mr. sc. Jelena Simunić Iljkov, dipl. oec.

koordinator projekata

jelena.simunic@inkubator.hr

Jean-Pierre Maričić

voditelj projekata
jpmaricic@inkubator.hr

Ivana Horvat,
dipl. oec.

​koordinator projekata

ivana.horvat@inkubator.hr

Maja Galić, 
mag. informatol.

koordinator projekata

maja.galic@inkubator.hr

Ivo Koški, 
univ.spec.oec.
koordinator projekata

ivo.koski@inkubator.hr
Tihomira Klobučar, 
mag. informatol.  

koordinator projekata

tihomira.klobucar@inkubator.hr


Skupština Društva:
Ivan Vrkić, dipl. iur. - gradonačelnik 

Nadzorni odbor Društva:
Miroslav Jelić, dipl. oec. - predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Grgić, mag. informatol. - član Nadzornog odbora
Maja Galić, mag. informatol. - član Nadzornog odbora