Ciljevi

Ciljevi Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o. su:

  • sudjelovati u ekonomskom razvoju regije
  • promovirati lokalno poduzetništvo i pomoći u razvoju novih poduzeća
  • povećati broj tvrtki koje opstaju na tržištu
  • smanjiti vjerojatnost propasti start-up tvrtki
  • pružati poslovne, tehničke, obrazovne i druge usluge klijentima inkubatora i malim i srednjim  poduzetnicima u regiji
  • poticati inovativnost i razvoj novih tehnologija
  • poticati komercijalizaciju znanstvenih istraživanja
  • smanjiti stopu nezaposlenosti i zadržati kvalificiranu radnu snagu u zemlji