Donacije i sponzorstva u 2014. godini

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. nesebično pomaže.
  • Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. donirao je 1.000,00 kn Gradskom radiju iz Osijeka
  • Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. donirao je 1.000,00 kn DOKKICI u sklopu projekta "DOKKICA - moja podrška".