Projekti

Projekti u kojima je sudjelovao Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci (PPID)

Projekt Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci (PPID)  odobren je u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007-2013; Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu te predstavlja prvi specijalizirani poduzetnički inkubator za poticanje poduzetništva u sektoru poljoprivrede i prehrambene djelatnosti te ujedno i prvi inkubator u ruralnom području u Republike Hrvatske.
Čitaj više

A.C.T.I.V.E. (Activity and Creativity Through Ideas and Ventures = Employment)

Projekt A.C.T.I.V.E. Activity and Creativity Through Ideas and Ventures = Employment (IPA4.1.1.1.05.01.c24) nositelja Ekonomskog fakulteta u Osijeku s provedbom je započeo 1. veljače 2014. godine, te je trajao do 30. rujna 2015. godine. Projektom se nastojalo poboljšati preduvjete za zapošljivost i samozapošljavanje mladih ljudi u Slavoniji i Baranji, osobito studenata i učenika te nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, kojima su, kao ciljnoj skupini i bile namijenjene projektne aktivnosti.
Čitaj više

Nacionalno studentsko startup natjecanje "Poticanje poduzetničke kulture te pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju“

STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci je provodio projekt „Nacionalno studentsko startup natjecanje – poticanje poduzetničke kulture te pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju“ sufinanciran iz Europske unije, Europskog socijalnog fonda 2007.-2013.  
Čitaj više

DORIBIS (Development Of Regional ICT Business Incubator Support Network)

Provedba projekta DORIBIS (Development Of Regional ICT Business Incubator Support Network) započela je 01.06.2014. godine, s ciljem podupiranja malih i srednjih poduzetnika koji se bave djelatnostima iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), a u cilju stvaranja novih i dugoročno održivih radnih mjesta kroz razvoj regionalne ICT mreže koja pruža infrastrukturu i usluge tehnološki orijentiranim tvrtkama. 
Čitaj više

Poduzetnički Impuls 2014

U sklopu projekta Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. opremio je prostor co-workinga (slika 1 i/ili slika 2) i pojačao pristup internetu za sve stanare brzinom 100/100 Mb/s.
Također je instaliran video nadzor koji sa 20 postavljenih kamera pokriva kompletan prostor inkubatora (sve tri zgrade).
Čitaj više

Microsoft Innovation Center Osijek

Microsoftovi inovacijski centri (Microsoft Innovation Center) osnovani su kako bi korisnicima i partnerima osigurali pristup ka različitim programima i uslugama. Cilj centra je podupirati inovaciju i rast lokalnih ekonomija koje se temelje na proizvodnji softverskih rješenja.
U centru se posebno fokusiraju na zajednički rad na planiranju, istraživanju te razvoju inovativnih softverskih rješenja kroz jedinstveni ekosustav koji se sastoji od industrije, akademskog sektora i države.

Kontakt:
Bela Ikotić - koordinator projekata BIOS-a
Microsoft Innovation Center Osijek - coordinator
Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. Osijek 
Mob: +385 98 930 2748;
Tel: +385 31 209 955;
Fax: +385 31 209 956;
Web: www.inkubator.hr
J.J.Strossmayera 341, 31000 Osijek, Croatia

Čitaj više

CB NET

Osnovni cilj mu je povećanje poslovne suradnje, trgovinske razmjene, konkurentnosti i izvoza poduzeća iz pograničnih područja, korištenjem modernih tehnologija te specifičnom edukacijom.
Čitaj više

IPA IIIc - Poslovna infrastruktura

Poduzetnički inkubator BIOS povećava svoje kapacitete izgradnjom i opremanjem nove modularne hale.
Čitaj više

Provjera inovativnog koncepta

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. prepoznati centar zadužen za provedbu Programa provjere inovativnog koncepta.
Čitaj više

IPA IV Razvoj ljudskih potencijala

Elektrotehnički fakultet Osijek kao javna ustanova za visoko obrazovanje zajedno sa projektnim partnerom Poduzetničkim inkubatorom Osijek čija je misija sudjelovati u ekonomskom razvoju regije i smanjenju nezaposlenosti u regiji, organizirati će tečaj za programera mobilnih aplikacija koji je u skladu sa trenutnim potrebama na tržištu rada. 
Čitaj više

PROTOTIP Javni bicikli

Koncept javnih bicikala poznat je već gotovo pola stoljeća, no tek su se u posljednjih nekoliko godina, uvođenjem napredne tehnologije, javni bicikli uspjeli nametnuti kao nezanemariv element prometne i kulturne slike sve većeg broja gradova, prvenstveno europskih.
Čitaj više

Umrežavanje, osposobljavanje i podizanje konkurentnosti za više boljih poslova

Opći cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti u Osječko-baranjskoj županiji, a specifični cilj je aktiviranje lokalnih dionika na tržištu rada te uspostava sustava za suradnju između dionika kako bi se poboljšala efektivnost i efikasnost zapošljavanja u Osječko-baranjskoj županiji.

http://www.lokalnemjere.eu/index.php
Čitaj više

Udruga ICT tvrtki Slavonije i Baranje IKS

Udrugu je osnovalo osam informatičkih tvrtki i Poduzetnički inkubator BIOS. Ukupan broj zaposlenih je 120, a od toga 90 IT profesionalaca.
Čitaj više

Microsoft® BizSpark™

Microsoft® BizSpark™ je novi globalni program dizajniran kako bi povećao uspješnost tvrtki u nastajanju. 
Čitaj više

Edukativno - informativna emisija

U proteklih nekoliko godina Poduzetnički inkubator BIOS Osijek je u suradnji s Gradom Osijekom, Osječko-baranjskom županijom i Centrom za poduzetništvo Osijek realizirao projekt "Poduzetnička bilježnica - Prvi korak u poduzetništvo".
Čitaj više

INTERREG projekti Slovenija - Mađarska - Hrvatska

Povezivanje sveučilišnih institucija sa poduzetnicima i Pokretanje tehnoloških parkova u Mariboru i Osijeku
Čitaj više

BIOS Tehnološki odjel

Projekt Poduzetničkog inkubatora BIOS "Izgradnja tehnološkog odjela" odabran je među najbolje projekte u okviru natječaja Phare 2005.
Čitaj više

e-Poslovanje

Glavni cilj Projekta poboljšanja konkurentnosti e-Poslovanja je povećati konkurentnost hrvatskih tvrtki kroz podizanje njihove svijesti o elektroničkom poslovanju (e-business) i elektroničkoj trgovini (e-commerce) te kroz jačanje aktivnosti u tim područjima.

Čitaj više