Istraživanja 2007

Istraživanje o Poduzetničkim inkubatorima i Tehnološkim parkovima u RH 2007
Istraživanje o "Poduzetničkim inkubatorima i Tehnološkim parkovima u RH 2007. godine". godine je nastavak istraživanja provedenog početkom 2006. godine ("Poduzetnički inkubatori u RH 2006"). u svrhu kontinuiranog praćenja njihovih uvjeta rada kao i kvalitetnije analize stanja inkubatora. Istraživanje je provedeno u suradnji Poduzetničkog inkubatora BIOS i agencije za istraživanje tržišta i javnog mnijenja Audeo (stanar BIOS-a).