INTERREG projekti Slovenija - Mađarska - Hrvatska

Interreg

Interreg

Povezivanje sveučilišnih institucija sa poduzetnicima i Pokretanje tehnoloških parkova u Mariboru i Osijeku
Povezivanje sveučilišnih institucija sa poduzetnicima
Cilj projekta je poboljšanje transfera tehnologije, inovacija, rezultata istraživanja sa sveučilišnih institucija na mala i srednja poduzeća u cilju ojačavanja njihove prekogranične konkurentnosti u cjelini.
U projektu sudjeluju sveučilišni centri iz Maribora, Osijeka i Pečuha.
Pokretanje tehnoloških parkova u Mariboru i Osijeku
Cilj projekta je povećanje suradnje između tvrtki i sveučilišta, poboljšanje interegionalne suradnju kroz osnivanje zajedničkih R&D jedinica te uspostava jasnog konceptualnog plana i jedinstvene strategija za pokretanje tehnoloških parkova u Mariboru i Osijeku.