konferencija

konferencija

Međunarodna konferencija o poduzetništvu 2014

konferencija

konferencija

Novi modeli potpornih programa - Akceleratori, hubovi, bootkampovi...

Osijek je osmi put bio domaćin Međunarodne konferencije o poduzetništvu, koju organizira Poduzetnički inkubator BIOS i Centar za poduzetništvo. U dva dana, petak i subotu, tema skupa bili su novi modeli potpornih programa – akceleratori, hubovi, bootkampovi.

Potporne institucije, općine i gradovi, poduzetnici, ali i oni koji žele postati poduzetnici, na konferenciji su mogli doznati kako organizirati akceleratore i hubove, kako pripremiti programe, koje koristi poduzetnik može imati od tih programa, na koji način privući investitore i kako im predstaviti svoj program.

Skup je počeo zajedničkim dijelom na kojem je predstavljen rad berlinskoga EyeFocus Acceleratora, a bilo je riječi i o projektu poduzetničkog ekosustava koji je pokrenuo Osijek Software City.

Organizirano je i nekoliko panel-rasprava – o poslovanju između Silicijske doline i Europe, potpornim institucijama i programima kao modelima konkurencije i sinergije, suradnji s ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave.