Bamboo Lab d.o.o.

Bamboo Lab d.o.o. je tvrtka koja se bavi izradom web aplikacija, informatičkim i marketinškim uslugama.

Bamboo Lab d.o.o. 
Direktor

Bruno Bušić, Boris Rauš, Iva Soldo

Kontakt

GSM: +385 91 931 9106

E-mail: contact@bamboolab.eu