Betaware d.o.o.

Betaware logo

Betaware logo

Izrada mobilnih aplikacija/igara, izrada internet/facebook igara, izrada web stranica i web aplikacija, custom aplikacije (web i mobile). ​Naš cilj je cijenom prihvatljiv i kvalitetan proizvod koji je optimiziran potrebama klijenta. Naš prioritet je postavljanje ciljeva prema svjetskim standardima.
Pristup temeljimo na tri ključna faktora; strategija, kreativno razmišljanje, tehnologija.
 
Sva tri faktora zajedno pružaju izvrsnost, koja je naš prioritet. Naša misija je približiti tehnologiju korisnicima, te klijentima omogućiti izvrsnost u poslovanju korištenjem naših kvalitetnih poslovnih rješenja.
Naše primarne djelatnosti:
  • Izrada mobilnih aplikacija/igara
  • Izrada internet/facebook igara
  • Izrada web stranica i web aplikacija
  • Custom aplikacije (web i mobile)
Neki od naših klijenata:
  • Bauerfeind d.o.o.
  • Jadransko osiguranje d.d.
  • Belupo d.d.
Betaware d.o.o.
Direktor

Dejan Bešir

Kontakt

GSM: +385 99 444 99 49

E-mail: info@betaware.hr

Web: www.betaware.hr