Media Ortak, obrt za reklamu i marketing

Media Ortak - obrt za reklamu i marketing
Djelatnosti:
  • Tisak mjesecnika Osijek danas (10 000 editions)
  • Online radio Mačkamama
  • Portal Osijek-danas.com
  • Zakup medija
  • Video i audio produkcija
  • Administracija web stranica, organizacija Facebook kampanja 
  • Projekt digitalna olovka - inovativno rješenje koje snima i pamti sve poteze i crteže i sprema ih u internu memoriju 
Media ortak
VlasniciDomagoj Šuster, Matija Pavković
Kontakt

Tel:/fax: +385 31 320 152
OIB: 58601139499
e-mail: redakcija@osijek-danas.com, domagoj@osijek-danas.com