Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o.

Poljoprivredna proizvodnja u svrhu proizvodnje električne energije.

Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o. 
Direktor

Davor Kralik

Kontakt

GSM: +385 91 502 90 37

E-mail: oieosijek@gmail.com