Pitaya Solutions d.o.o.

Proizvodnja pametnih tuševa.
Pitaya Solutions d.o.o.
Direktor

Matias Knežević, predsjednik Uprave

Kontakt

GSM: +385 95 858 1886

E-mail: info@pitaya-solutions.hr

Web: www.pitaya-solutions.hr