Virtualni inkubator

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. pruža poslovne prostore i usluge poduzetnicima te znanstvenicima koji razviju i implementiraju novi projekt, temeljen na visokoj tehnologiji. 

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. potpisao je ugovor u sklopu programa IPA IIIC (Razvoj poduzetničke infrastrukture) za provedbu projekta pod nazivom Izgradnja modularne hale Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o. Osijek, a kroz projekt će se uspostaviti i virtualni inkubator. 

Što je virtualni inkubator?
Virtualni inkubator je web platforma razvijena s ciljem podupiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, odnosno platforma kroz koju Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. pruža svoje poslovne, tehničke i obrazovne usluge stanarima inkubatora, ali i poduzetnicima koji nisu fizički smješteni u inkubatoru.

Što je cilj virtualnog inkubatora?
Cilj virtualnog inkubatora je pomoći poduzetnicima početnicima u osnivanju, poslovanju i razvoju, a time potaknuti i razvoj regije. Web platforma inkubatoru omogućuje pružanje raznih usluga inkubatora i onim poduzetnicima koji nisu fizički smješteni u Poduzetničkom inkubatoru BIOS d.o.o.

Kome je namijenjen virtualni inkubator?
Program virtualnog inkubatora namijenjen je poduzetnicima početnicima koji obavljaju proizvodnu i razvojno-proizvodnu djelatnost ili razvijaju projekt iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, biotehnologije, elektrotehnike, elektroničnog poslovanja, odnosno koriste inovativan koncept poslovanja. Virtualni inkubator namijenjan je i poduzetnicima koji su završili proces inkubacije u Poduzetničkom inkubatoru BIOS d.o.o. Virtualni stanar može postati i fizička osoba koja je pokrenula postupak registracije svojeg poduzeća.

Kako postati stanar virtualnog inkubatora?
Elektronični identitet u sustavu virtualnog inkubatora mogu dobiti poduzetnici početnici, koji posluju manje od 2 godine ili fizičke osobe koje su pokrenule postupak registracije, a koji se bave gore navedenim djelatnostima te imaju potencijal rasta i razvoja.
Kako bi postali stanar virtualnog inkubatora, poduzetnik mora ispuniti prijavni obrazac, koji možete pronaći ovdje. Odluku o ulasku stanara u virtualni inkubator donosi komisija za prijem stanara Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o., na temelju toga zadovoljava li poduzetnik tražene kriterije.
 
Koje usluge virtualni inkubator pruža?

  • Savjetodavne usluge
  • Umrežavanje s ostalim poduzetnicima i potpornim institucijama
  • Komunikaciju o interesnim temama putem komunikatora
  • Korištenje konferencijske dvorane inkubatora jednom mjesečno
  • Predstavljanje proizvoda ili usluga koje poduzetnik pruža na web stranici inkubatora
  • Korištenje poslovne baze podataka
  • Edukacija – seminari, webinari
  • Baza znanja
Usluge koje virtualni inkubator pruža besplatne su za sve virtualne stanare.