News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Bespovratne potpore

2019/02/25

Objavljen Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

35576efe f648 4749 bd35 c5625b1dfe30
35576efe f648 4749 bd35 c5625b1dfe30

Objavljen Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

BESPOVRATNE POTPORE

2019/02/25

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Obavještavamo poduzetnike da je u Narodnim novinama broj 9/2019 od 25.1.2019. objavljen Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte kojim se propisuje postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata i studija izvedivosti, postupak dodjele potpore, način ostvarivanja prava, način praćenja provedbe projekta, te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na državne potpore sukladno Zakonu o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/2018). Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne i fizičke osobe, mali, srednji i veliki poduzetnici.

Cilj ovog poziva je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na istraživačko-razvojnim projektima.

Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju uključivati pet osnovnih kriterija: novo znanje (kao cilj aktivnosti), kreativno (novi koncepti, ideje i metode koji unaprjeđuju postojeće znanje), neizvjesno u smislu ishoda, sistematično (planirano s osiguranjem sredstava i bilježenjem ishoda) i prenosivo (ishodi su prenosivi kao nova znanja) i/ili moguće ponoviti (ishode je moguće ponoviti).

Potpora u smislu ovoga poziva se odnosi na poreznu olakšicu za istraživačko-razvojne projekte.

Razdoblje realizacije projekta na temelju koje se ostvaruje potpora može trajati do tri godine od početka projekta.

Prihvatljivi troškovi istraživačko-razvojnih projekata su sljedeći: 
- troškovi osoblja 
- troškovi amortizacije instrumenata i opreme 
- troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili su licencijom ustupljeni od drugih strana po tržišnim uvjetima 
- troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt 
- izdaci poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda) nastali izravno kao posljedica projekta 
- dodatni režijski troškovi

Prijava za dodjelu državne potpore za istraživačko-razvojne projekte podnosi se Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao davatelju potpore, neposredno ili poštom. Provedba aktivnosti u postupku davanja potpore povjerena je Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG BICRO, kao provedbenom tijelu.

Više informacija: https://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/programi-podrske-inovacijskom-procesu/drzavna-potpora-za-iri-projekte/

Foto: unsplash.com