Public procurement

Javna nabava

Sve transparentno

BIOS | 13/06/2019

Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude_opskrba el. energijom (13.6.2019.)

BIOS | 13/06/2019

Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju ponuda_opsrkba el. energijom (13.6.2019.)

Izdvojeno

BIOS | 21/06/2019 Popis gospodarskih subjekata s kojima BIOS ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi OTVORI DATOTEKU Rectangle 4 orange
BIOS | 04/06/2019 Izmijenjeni plan javne nabave_BIOS 2019 OTVORI DATOTEKU Rectangle 4 orange
BIOS | 08/11/2017 Izjava o postojanju-nepostojanju sukoba interesa OTVORI DATOTEKU Rectangle 4 orange
BIOS | 01/01/2017 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova OTVORI DATOTEKU Rectangle 4 orange