Public procurement

Javna nabava

Sve transparentno

BIOS | 08/07/2022

Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude - Grupa 2 Računalna oprema

BIOS | 27/05/2022

Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za Grupu 1 - Strojevi za 3D ispis

BIOS | 27/05/2022

Odluka o poništenju postupka javne nabave za Grupu 2 - Računalna oprema

BIOS | 21/03/2022

Plan nabave 2022_1. izmjena

BIOS | 11/03/2022

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava kompresorske stanice

BIOS | 09/02/2022

Izvješće o prethodnom savjetovanju - Nabava opreme Hardverskog laboratorija

Izdvojeno

BIOS | 25/07/2022 Plan nabave 2022_2. izmjena OTVORI DATOTEKU Rectangle 4 orange
BIOS | 20/05/2022 Popis gospodarskih subjekata s kojima BIOS ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi OTVORI DATOTEKU Rectangle 4 orange
BIOS | 03/01/2022 Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa OTVORI DATOTEKU Rectangle 4 orange
BIOS | 01/01/2017 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova OTVORI DATOTEKU Rectangle 4 orange