Public procurement

Javna nabava

Sve transparentno

Plan javne nabave 2018

Plan Javne nabave 2017

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova

Plan Javne nabave 2016

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016