News

Novosti

Novosti, događanja, javni pozivi, natječaji

Arrow left long

VIJEST

2019/03/26

Edukacija za poduzetnike početnike

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

7f893a89 c566 4c30 bbee 642baf96b993
7f893a89 c566 4c30 bbee 642baf96b993

Edukacija za poduzetnike početnike

VIJEST

2019/03/26

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Centar za poduzetništvo Osijek, kao partner, provodi projekt Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja - PARTNER NET II u okviru poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."

U okviru projekta, provodimo edukaciju za poduzetnike početnike, čiji je cilj stjecanje znanja potrebnih za pokretanje i vođenje vlastitog poslovnog poduhvata. Kako bi se osigurala što kvalitetnija podrška korisnicima, sudionicima edukacije bit će omogućeno i korištenje usluge mentoriranja nakon registracije poslovnog subjekta.

Sudjelovanjem na edukaciji o samozapošljavanju polaznici će dobiti nova znanja, povećati postojeća te svladati vještine koje će im biti neophodne za uspješno vođenje posla. Analizirati će sami sebe, imaju li karakteristike i vještine koje poduzetnik mora imati, razraditi će detaljno svoju ideju, odabrati pravni oblik koji će registrirati, izračunati cijene svojih proizvoda, napraviti plan marketinga i prodaje, spoznati koje sve troškove mogu imati, napraviti račun dobiti i gubitka, izračunati točku pokrića i na kraju napraviti sami svoj poslovni plan. Osim navedenog, naučiti će više o financijskom poslovanju, prihodima i rashodima, kako njima upravljati, kako izdati račun, što je to fiskalizacija, kako obračunati amortizaciju i plaću, kako napraviti putni nalog, kako voditi blagajnu te detalje o sustavu oporezivanja i PDV-u.

Ciljana skupina, odnosno osobe koje mogu sudjelovati na edukaciji, su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, definirani Županijskom strategijom za razvoj ljudskih potencijala – dugotrajno nezaposlene osobe (muškarci stariji od 29 godina do 50 godina - nezaposleni duže od 12 mjeseci), žene, mladi od 15 do 29 godina, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, osobe starije od 50 godina i mladi u socijalno nepovoljnom položaju.

Edukacija za poduzetnike početnike održat će se od 1. – 9.4.2019. godine od 12:00 do 17:00 sati u Centru za poduzetništvo Osijek, J. J. Strossmayera 341.

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave OVDJE.

Sudjelovanje na edukaciji besplatno je za sve pripadnike ciljane skupine.

Kao dokaz o pripadanju ciljanoj skupini (osim potvrde o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a ili izjave o nezaposlenosti) polaznici će morati dostaviti sljedeće:

  1. Dugotrajno nezaposlene osobe - potvrdu o statusu dugotrajno nezaposlene osobe, ukoliko su prijavljeni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje potvrdu o vođenju u evidenciji HZZ-a. Ukoliko nisu u evidenciji HZZ osoba će dati izjavu da nije redoviti učenik ili student, da nema posao, da je raspoloživa za posao i da ga aktivno traži.
  2. Žene - preslika osobne iskaznice
  3. Mladi od 15 do 29 godina - preslika osobne iskaznice
  4. Pripadnici nacionalne manjine - izjava o pripadnosti nacionalnoj manjini
  5. Osobe s invaliditetom - preslika nalaza, rješenje ili mišljenja relevantnog tijela/vještačenja koje dokazuju vrstu/stupanj/postotak oštećenja
  6. Hrvatski branitelji - provjeru će vršiti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u Registru branitelja Ministarstva hrvatskih branitelja
  7. Osobe starije od 50 godina - preslika osobne iskaznice
  8. Mladi u socijalno nepovoljnom položaju - relevantan dokaz
Image