News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Najava događanja

2019/11/11

Najava seminara: Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) u primjeni

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Df1b584c 2acd 4519 9698 5baadc26164e
Df1b584c 2acd 4519 9698 5baadc26164e

Najava seminara: Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) u primjeni

NAJAVA DOGAđANJA

2019/11/11

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Na traženje članova HUP-a sa s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji sa Agencijom za zaštitim podataka organizira seminar koji će se održati u petak 29. studenoga 2019. godine u vremenu od 10 do 13 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7, Osijek, na temu "Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) u primjeni".

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ima snagu zakona u Republici Hrvatskoj, te se primjenjuje od 25.5.2018. godine. Poznatija pod nazivom GDPR – General Data Protection Regulation, a donijela je brojne promjene u poslovanju privatnih tvrtki, kao i javnih ustanova. Prema nekim aktualnim anketama više od polovine poslovnih subjekata nije izvršilo usklađivanje s GDPR-om, a u međuvremenu je, Agencija za zaštitu osobnih podataka (u nastavku: AZOP) izdala brojna službena mišljenja i preporuke tumačenja odredbi GDPR-a, no usklađenje s istima odnosno provedba istih  u praksi i dalje zahtijeva specifična znanja.

Upravo iz toga razloga, nakon brojnih seminara na ovu temu, kao i zadnjeg održanog u ožujku ove godine, organiziramo seminar sa stručnjacima AZOP-a kako bi se rastumačile brojne nedoumice u praksi.

Seminar uključuje tražene teme:

  • Procjena učinaka na zaštitu podataka i potencijalni rizici,
  • Praktične informacije za poslovne subjekte.

Predavači su stručnjaci AZOP-a, te je predviđeno i vrijeme seminara za postavljanje konkretnih pitanja stručnjacima.

Ovaj interaktivni seminar posebno je namijenjen poslodavcima koji nisu započeli provedbu kao pomoć pri praktičnom započinjanju, kao i svim ostalim poslodavcima koji su započeli, odnosno smatraju da su završili provedbu kako bi kroz praktične primjere i savjete osigurali usklađenost.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a.

Prijave su otvorene do utorka 26. studenoga 2019. godine.  

Priloženi dokumenti:

Program savjetovanja
Prijavnica