News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Novosti

2020/03/18

HAMAG-BICRO: Prva mjera rasterećenja poduzetnika

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Ea114db6 f38d 4078 8c1d 0809f6d2699b
Ea114db6 f38d 4078 8c1d 0809f6d2699b

HAMAG-BICRO: Prva mjera rasterećenja poduzetnika

NOVOSTI

2020/03/18

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Nastavno na izvanrednu situaciju uzrokovanu Covid-19 virusom čiji je utjecaj na gospodarstvo još uvijek nesaglediv, HAMAG-BICRO je kao prvu mjeru rasterećenja gospodarstva odlučio obustaviti plaćanja svih zajmova do 31.12.2020. godine.

Obustava plaćanja se odnosi na sve nedospjele obveze (glavnicu i kamatu), dok je sva prethodno dospjela dugovanja potrebno uredno podmiriti.

Prema donesenoj odluci, do 31.12.2020. godine neće dospijevati niti kamata ni glavnica te se neće zaračunavati zatezna kamata.

Na nedospjelu glavnicu će se obračunavati redovna kamata i ista će se kod početka ponovne otplate raspodijeliti na ostatak otplatnog perioda.

Svim korisnicima zajmova (ESIF i zajmova za ruralni razvoj) će na mail biti poslana obavijest o odgodi otplate i obrazac „Pristanak na odgodu plaćanja“.

Svi poduzetnici koji su suglasni s predloženom odgodom otplate trebaju dostavljeni obrazac popuniti, potpisati/pečatiti i skeniran/uslikan dostaviti na mail adresu zajmovi@hamagbicro.hr, kako bi se njihov pristanak evidentirao u sustavu.

HAMAG-BICRO u suradnji s ostalim institucijama u Hrvatskoj aktivno radi i na donošenju drugih mjera s ciljem pomoći gospodarstvu koje možete očekivati u skorom periodu.