News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Novosti

2020/08/18

Natječaj za prodaju kompresora Atlas Copco GA 15+

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

80a333d6 29a2 49be 9609 e0a5f3afb2b5
80a333d6 29a2 49be 9609 e0a5f3afb2b5

Natječaj za prodaju kompresora Atlas Copco GA 15+

NOVOSTI

2020/08/18

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Poduzetnički inkubator BIOS prodaje industrijski kompresor Atlas Copco GA 15+. Kompresor je 2008. godište, ima 7.596 radnih sati, od čega je 948 sati rada u opterećenju. Zadnji servis na kompresoru odrađen je u prosincu 2017. godine, nakon čega je kompresor bio uključen još nekoliko dana te je poslije toga trajno isključen. Kompresor se kupuje po načelu viđeno – kupljeno. Kompresor je moguće pregledati i testirati na adresi J. J. Strossmayera 341, Osijek, svaki radni dan od 07.00 do 15.00 sati, uz prethodnu najavu na tel. 031/ 209 955.

Ponuditelji trebaju dostaviti ponudu na e-mail uprava@inkubator.hr do ponedjeljka 24.8.2020., najkasnije do 12 sati. U naziv dopisa treba upisati "Ponuda za kompresor". U dopisu treba navesti podatke ponuditelja (naziv, adresa, OIB), kontakt osobu i kontakt podatke (telefon, mail) i ponuđenu cijenu. Ponuđena cijena iskazuje se u kunama, bez PDV-a. U cijenu treba biti uključena demontaža i odvoz kompresora.

Kriterij izbora biti će najviša ponuđena cijena. Izabranom ponuditelju Poduzetnički inkubator BIOS fakturirati će kompresor po ponuđenoj cijeni uvećanoj za PDV.

Obaveza izabranog ponuditelja je uplata po fakturi i odvoz opreme u roku od 30 dana od dana dostave fakture.

Kontakt osoba za dodatna pitanja i pojašnjenja je Jean-Pierre Maričić, tel: 098/ 372 446, e-mail: jpmaricic@inkubator.hr