News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Novosti

2020/10/26

Vlada je donijela potpore za očuvanje radnih mjesta koje vrijede do kraja godine

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

305813ed e495 46be 91d0 7e3d4554dd1b
305813ed e495 46be 91d0 7e3d4554dd1b

Vlada je donijela potpore za očuvanje radnih mjesta koje vrijede do kraja godine

NOVOSTI

2020/10/26

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) objavio na svojoj web stranici uvjete za korištenje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) za razdoblje listopad - prosinac 2020. godine.

Novo razdoblje primanja potpore za djelatnosti pogođene koronavirusom trajat će od 1. listopada do 31. prosinca 2020. godine.

Prihvatljivi poslodavci su:

 • trgovačka društva
 • obrti
 • OPG
 • fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi
 • ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi su obveznici poreza na dobit.

Ciljane skupine poslodavaca:

 1. skupina

    Poslodavci iz sljedećih sektora:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi s prijevozom
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti – popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 1. skupina
 • Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa.
 • Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).
 1. skupina
 • Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici) bez obzira na djelatnost.

Potpore mogu primati zaposleni radnici kod poslodavca bez obzira na to jesu li zaposleni na određeno ili neodređeno radno vrijeme, mogu biti građani RH, EU ili trećih zemalja, raditi na puno ili nepuno radno vrijeme, imati status samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika, kao i radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u RH. Svi radnici moraju biti zaposleni prije 30. rujna 2020. godine.

Visina potpore može iznositi najviše do 4000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka i to na sljedeći način:
Pad prihoda/primitaka Visina potpore
od 40,00% do 44,99% 2.000 kn
od 45,00% do 49,99% 2.500 kn
od 50,00% do 54,99% 3.000 kn
od 55,00% do 59,99% 3.500 kn
od 60,00% i više 4.000 kn

Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (MO II. stup) i iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

 • Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa:
 • 2.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana
 • 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (MO II. stup), odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Koji su kriteriji za primanje potpore?

Poslodavci moraju dokazati da su u razdoblju od 01.04. do 30.09.2020. godine (kvartal Q2 i Q3/2020.) imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine (01.04. do 30.09.2019. godine; kvartal Q2 i Q3/2020.) i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a pad prihoda/primitaka dokazuju kumulativno za kvartale Q2 i Q3 u odnosu na isto razdoblje 2019. godine

Poslodavci kojima je ograničen rad Odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave):

 • trebaju dokazati da su u 09/2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na 09/2019. i to na temelju predaje PDV obrasca za 09/2020. i 09/2019. PU ukoliko traže potporu za listopad, odnosno dokazati da su u mjesecu
 • koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

ILI

 • dokazati da su u razdoblju od 01.04. do 30.09.2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a
 • Dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za Q2 i Q3/2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Poslodavci mogu zahtjeve poslati putem online aplikacija na web stranici Mjere očuvanje radnih mjesta.

 • Zahtjevi zaprimljeni od 26.10. do 25.11.2020. godine -> odobravaju se za isplatu potpore za 10, 11 i 12/2020
 • Zahtjevi zaprimljeni od 26.11. do 25.12.2020. godine -> odobravaju se za isplatu potpore za 11 i 12/2020
 • Zahtjevi zaprimljeni od 26.12.2020. do 25.01.2021. godine -> odobravaju se za isplatu potpore za 12/2020