News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Bespovratne potpore

2021/04/22

Otvoren Javni poziv "Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju"

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

11135e3b 3889 4db8 83b8 2f32522a5a31
11135e3b 3889 4db8 83b8 2f32522a5a31

Otvoren Javni poziv "Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju"

BESPOVRATNE POTPORE

2021/04/22

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je novi Javni poziv za mikro, male i srednje poduzetnike u prerađivačkim djelatnostima.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Oprativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30.04.2021 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.05.2021 16:00:00

SVRHA OVOG POZIVA

Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.
Oporavak gospodarstva pogođenog pandemijom bolesti Covid-19 ne podrazumijeva samo saniranje štetnih posljedica nastalih na tržištu, već i stvaranje uvjeta za bržu i bolju prilagodbu gospodarstva suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima te kroz poticanje diverzifikacije i digitalizacije utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje te očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Pozivom se stoga želi potaknuti MSP-ove:
- na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
- na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
- na prelazak na kružno gospodarstvo
Osim ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz ovaj Poziv podržat će se i dodatna ulaganja u razvoj znanja, vještina i kompetencija zaposlenika MSP-ova te korištenje savjetodavnih usluga u pronalasku odgovarajućih rješenja.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:
• osnivanjem nove poslovne jedinice,
• proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
• diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice
• temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

PREDMET OVOG POZIVA

Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Ukupna bespovratna sredstava: 1.140.000.000,00 kn
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 7.500.000,00 kn
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici
Područja: Malo i srednje poduzetništvo

Sve informacije o pozivu i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na službenoj stranici eFondovi gdje je objavljen JAVNI POZIV.