News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Novosti

2021/07/01

Natječaj za prodaju viličara Still R50-10

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

2c687e7c 2fda 42b0 820f a24c0410c0eb
2c687e7c 2fda 42b0 820f a24c0410c0eb

Natječaj za prodaju viličara Still R50-10

NOVOSTI

2021/07/01

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Poduzetnički inkubator BIOS prodaje viličar marke Still R50-10. Viličar je električni, 1996. godište. Viličar je kompletan (uključujući i bateriju), ali nije u ispravnom stanju. Viličar se kupuje po načelu viđeno – kupljeno. Viličar je moguće pregledati na adresi J. J. Strossmayera 341, Osijek, svakim radnim danom od 7 do 15 sati, uz prethodnu najavu na tel. 031 209 955.

Ponuditelj treba dostaviti ponudu na e-mail uprava@inkubator.hr do petka 30.7.2021., najkasnije do 15 sati. U naziv dopisa treba upisati "Ponuda za viličar". U dopisu treba navesti podatke ponuditelja (naziv, adresa, OIB), kontakt osobu i kontakt podatke (telefon, mail) i ponuđenu cijenu. Ponuđena cijena iskazuje se u kunama, bez PDV-a. U cijenu treba biti uključen i odvoz viličara iz dvorišta Poduzetničkog inkubatora BIOS.

Kriterij izbora biti će najviša ponuđena cijena. Izabranom ponuditelji Poduzetnički inkubator BIOS fakturirati će viličar po ponuđenoj cijeni uvećanoj za PDV.

Obaveza izabranog ponuditelja je uplata po fakturi i odvoz opreme u roku od 30 dana od dana dostave fakture.

Kontakt osoba za dodatna pitanja i pojašnjenja je Jean-Pierre Maričić, tel: 098 372 446, e-mail: jpmaricic@inkubator.hr