News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Bespovratne potpore

2022/04/04

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća (C1.1.2. R2-I3)

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Fb1d8340 1a20 4c28 af30 6d079ed939f4
Fb1d8340 1a20 4c28 af30 6d079ed939f4

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća (C1.1.2. R2-I3)

BESPOVRATNE POTPORE

2022/04/04

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.–2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća".

Cilj Poziva:

Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

- nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
- ispitivanje, razvoj pilot-linija
- zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje
(proizvode, usluge ili tehnologije)
- osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje
kapaciteta i spremnosti za investicije).


Raspoloživi iznos sredstava: 141.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

- najniži iznos 200.000,00 HRK

- najviši iznos 1.000.000,00 HRK.


Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)


Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 1. lipnja 2022. godine u 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine, do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga

Priloženi dokumenti:

Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Izjava usklađenosti s UzP
Obrazac 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 5. Financijski podaci
Obrazac 6. Poslovni plan
Prilog 1. Opći uvjeti
Prilog 2. Ugovor novoosnovani MSP
Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava novoosnovanih MSP
Prilog 4. Pravila za NOJN
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF
Prilog 7. Minimalni sadržaj garancije za predujam