News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Bespovratne potpore

2022/04/04

Otvoren Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Komercijalizacija inovacija" (C1.1.2. R2-I5)

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

A10c6110 307a 46fc b33f 233b55bb0fa8
A10c6110 307a 46fc b33f 233b55bb0fa8

Otvoren Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Komercijalizacija inovacija" (C1.1.2. R2-I5)

BESPOVRATNE POTPORE

2022/04/04

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Komercijalizacija inovacija" (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5) kojim će se poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.


Cilj Poziva:

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

- Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga

- Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih
inovativnih proizvoda i usluga

- Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti
iz točke 1. i/ili 2.

- Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom

- Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.


Raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

- najniži iznos 760.000,00 HRK
- najviši iznos 5.320.000,00 HRK.


Prihvatljivi prijavitelji:

mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Priloženi dokumenti:

Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o usklađenosti s UzP
Obrazac 3. Izjava o korištenim potporama
Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 5. Financijski podaci
Prilog 1. Opći uvjeti
Prilog 2. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 4. Pravila za NOJN
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi
Prilog 7. Minimalni sadržaj garancija za predujam