News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Bespovratne potpore

2022/04/11

Otvoren Javni Poziv za program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" za 2022. godinu

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

75f4fa63 7c25 4fe6 9151 f6ce6ef3d349
75f4fa63 7c25 4fe6 9151 f6ce6ef3d349

Otvoren Javni Poziv za program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" za 2022. godinu

BESPOVRATNE POTPORE

2022/04/11

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" za 2022. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 11.4. do. 31.10.2022 godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2022. godine.

Programom "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti  mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. godine s osnove:

  • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica ("Narodne novine", broj 42/08)
  • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
  • polaganja naučničkog ispita
  • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika
  • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Za provedbu Programa osiguran je iznos od 2.000.000,00 kuna.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/

 

polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

1.200,00 / 1.500,00 kuna
b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti najviše 3.200,00 kuna
c) Polaganje majstorskog ispita 2.600,00 kuna
d) Pripremu za polaganje majstorskog ispita najviše 5.400,00 kuna
e) Prekvalifikaciju za zanimanju u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja stvarni troškovi školarine
f) Polaganje naučničkog ispita 1.200,00 kuna
g) Polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju 800,00 kuna
h) Završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu 2.000,00 kuna
i) Ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja stvarni troškovi

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 11.4.2022. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" za 2022. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Više informacija, kao i potrebne dokumente, potražite na sljedećoj poveznici.

Izvor: okobz.hr