News

Novosti

Novosti, najava događanja, bespovratne potpore, projekti

Arrow left long

Bespovratne potpore

2022/05/02

Grad Osijek objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima - POT-OS-2022

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

6de03d08 20e1 45d9 9a70 2a8c8daedd3b
6de03d08 20e1 45d9 9a70 2a8c8daedd3b

Grad Osijek objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima - POT-OS-2022

BESPOVRATNE POTPORE

2022/05/02

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Grad Osijek objavio je Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2022., a u svrhu jačanja konkurentnosti poduzetnika i unaprjeđenja poslovnih procesa.
 
Potpore mogu koristiti mikro, mali i srednji poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti, koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja poduzetništva definirani kao subjekti malog gospodarstva.
 
U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:
 1. Potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 2. Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
 3. Potpore za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR
 4. Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima
 5. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU
 6. Potpore za izlaganje na sajmovi i odlazak na sajmove i konferencije kao posjetitelj
 7. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika
 8. Potpore za digitalizaciju poslovanja

Za provedbu Javnog poziva, koji je otvoren od 2. svibnja 2022. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. listopada 2022., Grad Osijek osigurao je ukupno 4.500.000,00 kuna, a prijavitelji na Javni poziv mogu se javiti na više mjera uz napomenu da je maksimalni iznos potpore koji mogu ostvariti po ovom Javnom pozivu 75.000,00 kn.

Puni Tekst Javnog poziva

Prijava na Javni poziv podnosi se preporučeno poštom ili predajom u Pisarnici Grada Osijeka.

Adresa: Grad Osijek, F. Kuhača 9, 31000 Osijek

S naznakom:  "Ne otvarati – Prijava na Javni poziv POT-OS-2022".

Potrebni obrasci

 1. Prijavni obrazac za dodjelu potpore – POT-OS-2021-II
 2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 4. Skupna izjava
 5. Izjava o povezanim osobama
 6. Izjava vlasnika obrta/ samostalne djelatnosti ukoliko je jedini zaposleni u obrtu/ samostalnoj djelatnosti
Prijaviteljima je dostupna i Info točka, odnosno savjetovanje gdje mogu dobiti informacije i pomoć pri eventualnim nejasnoćama o načinu prijave, a savjet i pomoć putem Info točke mogu dobiti slanjem upita na e-mail: potpore@osijek.hr.

Sve ostale informacije o Javnom pozivu možete pronaći na službenoj stranici grada Osijeka.