Projects

Naši projekti

Projekti u kojima smo sudjelovali ili trenutno sudjelujemo

Arrow left long

PROJECT

2019/10/01

CB NET - "Cross-Border Regional Creative Business Networking"

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Fccc189d bdf0 4ae3 94e3 9fe1c4f9d4fc
Fccc189d bdf0 4ae3 94e3 9fe1c4f9d4fc

CB NET - "Cross-Border Regional Creative Business Networking"

PROJECT

2019/10/01

PIšE

Logo grey

BIOS

PIšE

Logo grey

BIOS

Nositelj projekta: Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

Partneri na projektu: Poslovni Inkubator Novi Sad,PP2;  Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, PP3; Grad Osijek, PP4

Vrijednost projekta: 377.992,71 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 321.293,77 EUR

Glavni cilj projekta je održivi gospodarski rast prekogranične regije kroz povećanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja. Zajedničke aktivnosti usmjerene su izravno na mala i srednja poduzeća iz prekograničnog područja kako bi se povećala njihova konkurentnost. Poslovno umrežavanje, koje je jedan od stupova projekta, osigurava pozitivan utjecaj na poslovnu klimu i okoliš.

Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u prekograničnoj regiji poticat će se kroz edukaciju polaznika, sudjelovanje na stručnim skupovima, konferencijama, hackatonima te okruglim stolovima.

Prekogranična dodana vrijednost projekta je velika integracija ICT-a i regionalnih eko sustava kreativnih industrija uspostavljanjem ICT i  mentorske mreže čime se rješava jedan veliki teritorijalni izazov te se  doprinosi povećanju konkurentnosti, povećanju zaposlenosti i razvoju novih proizvoda.

Trajanje projekta: 1.10.2019. - 31.3.2022. (30  mjeseci)

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Information on the project’s Priority Axis and/or Priority Axis icon: Enhancing competitiveness and developing business environment in the Programme area - Informacije o ikoni prioritetne osi i/ili osi prioriteta projekta: Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.

Informacije o programu Interreg Croatia-Serbia 2014-2020: https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/

Navedeni sadržaj je isključiva odgovornost Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o. i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

Mentorska mreža projekta CB NET