Public procurement

Javna nabava

Sve transparentno

Arhiva

Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude_opskrba el. energijom (13.6.2019.)
Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju ponuda_opsrkba el. energijom (13.6.2019.)
Izmijenjeni plan javne nabave_BIOS 2019