Public procurement

Javna nabava

Sve transparentno

Arhiva

Pravilnik o postupku jednostavne nabave
Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. u sukobu interesa
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Edukacije za projekt RZC PAN
Plan nabave_3. izmjena
Odluka o poništenju postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom
Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za opskrbu prirodnim plinom
Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava aplikacija za modeliranje (licence)
Plan nabave 2022_2. izmjena
Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude - Grupa 2 Računalna oprema
Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za Grupu 1 - Strojevi za 3D ispis
Odluka o poništenju postupka javne nabave za Grupu 2 - Računalna oprema
Plan nabave 2022_1. izmjena
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava kompresorske stanice
Izvješće o prethodnom savjetovanju - Nabava opreme Hardverskog laboratorija
Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa